Vzpomínková setkání

Na pozvání předsedy diakonátu Eben-Ezer Marka Londzina, se zástupci HEREDITASu zúčastnili dvou vzpomínkových setkání v Dzięgielowu věnovaných památce zasloužených vedoucích diakonátu – Ks. Sen. Karola Kulisze a Ks. Emila Gajdacze.

Na zářijovém setkání, které se konalo rok po společném výjezdu do Buchenwaldu (11.9.2020) s umístěním pamětní tabule v místě mučednické smrti Karola Kulisze, přednesl referát o životě a službě Ks. Sen. Karola Kulisze s video-prezentaci Ing. Adam Cieślar.

Říjnové setkání bylo věnováno zejména vzpomínce na pastora Emila Gajdacze v den 1. výročí úmrtí a také jeho podílu na vydání knihy Ks. Jana Badury: „Ukochał Ewangelię i Polskę“. Autor knihy přednesl zajímavý referát, na který navázali v diskuzi někteří hosté a také členové HEREDITASu. Na obou setkáních byla možnost shlédnout zajímavou výstavu fotografií ze života Ks. Sen. Karola Kulisze, kterou připravil Lumír Svoboda.