Farář senior Karol Kulisz – duchovní otec pokolení

Farář senior Karol Kulisz byl evangelickým duchovním, zakladatelem diakonie na území Těšínského Slezska a zakladatelem ženského Diakonátu Eben-Ezer v Dzięgielowě. V době 2. světové války vězněn a umučen v koncentračním táboře v Buchenwaldu.

Na památku 150. výročí narození faráře Karola Kulisze, jakož i k 100. výročí založení Diakonátu Eben-Ezer v Dzięgielowě uspořádal Hornoslezský Panteon v Katovicích (PL) výstavu k uctění památky tohoto významného duchovního, která je zasvěcená jeho životu a široké činnosti společenské a pastorační.

Tuto výstavu můžete do konce března 2024 shlédnout v knihovně Slezské diakonie v Českém Těšíně každé pondělí v 9.00-12.00 a středu v 12.00-16.00, nebo po dohodě i v jiném termínu.