Historický spolek Hereditas, z.s.

Úkolem a cílem Historické společnosti HEREDITAS z. s. je studovat dějiny protestantismu ve Slezsku, hlavně na území České republiky.

Poznatky a stanoviska vhodnou formou prezentovat nebo publikovat. Zaměření je ekumenické a nepodléhá přímo žádné církvi ani náboženské společnosti.

Úzce spolupracuje zejména se Slezskou diakonii a jejím DVC, Slezskou církví evangelickou a. v., Křesťanským společenstvím z. s. a dalšími společnostmi a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí.

Aktuality