Konference k 240. výročí tolerančního patentu

Srdečně zveme na konferenci se zaměřením na 240. výročí tolerančního patentu a počátky tolerančních sborů v Těšínském Slezsku

Termín: 24. září 2022 v 9.00 hod.

Místo: Sborový sál SCEAV v Bystřici č.107.

Účast potvrďte u pořadatele konference (e-mailem / telefonicky) do 19.9.2022.

Pořadatelé:
Ing. Adam Cieślar, předseda Hist. společnosti HEREDITAS, email: adas.cieslar@gmail.com; tel.:+420 736 517 884.

Mgr. Jan Wacławek, Farní sbor SCEAV Bystřice

Vzpomínková setkání

Na pozvání předsedy diakonátu Eben-Ezer Marka Londzina, se zástupci HEREDITASu zúčastnili dvou vzpomínkových setkání v Dzięgielowu věnovaných památce zasloužených vedoucích diakonátu – Ks. Sen. Karola Kulisze a Ks. Emila Gajdacze.

Na zářijovém setkání, které se konalo rok po společném výjezdu do Buchenwaldu (11.9.2020) s umístěním pamětní tabule v místě mučednické smrti Karola Kulisze, přednesl referát o životě a službě Ks. Sen. Karola Kulisze s video-prezentaci Ing. Adam Cieślar.

Říjnové setkání bylo věnováno zejména vzpomínce na pastora Emila Gajdacze v den 1. výročí úmrtí a také jeho podílu na vydání knihy Ks. Jana Badury: „Ukochał Ewangelię i Polskę“. Autor knihy přednesl zajímavý referát, na který navázali v diskuzi někteří hosté a také členové HEREDITASu. Na obou setkáních byla možnost shlédnout zajímavou výstavu fotografií ze života Ks. Sen. Karola Kulisze, kterou připravil Lumír Svoboda.

Partnerství s PTE /Polskie Towarzystwo Ewangelickie/

V sálu ústředí SCEAV bylo podepsáno společné memorandum spolupráce /polsky Porozumienie/ předsedou PTE Ing. Józefem Królem a předsedou HEREDITAS z.s. Ing. Adamem Cieślarem za účasti delegace předsedů některých regionálních oddílů PTE (Żory, Jaworze, Cieszyn) a členů rady a výboru HEREDITASu.