KONFERENCE: Karol Michejda – významný slezský evangelický pastor a buditel

Mezinárodní historická konference Hereditasu proběhne v sobotu 23. března 2024
dopoledne od 9.00 v Centrum LECAV v Bystřici.

Přednášky:

  1. Podmínky vzniku slezské evangelické církve a.v. v Československu před 100 lety (Augšburská evangelická církev ve východním Slezsku v Československu – uzákoněná 24.5.1923)
  2. Ks. Karol Michejda – znaczący śląski ewangelicki pastor i budziciel narodowy (*4.12.1855,+26.2.1924)
  3. Fundusz stypendialny dla teologów założony przez Ks. Karola Michejdę i jego znaczenie dla Kościoła.

Výstava věnována Karolu Michejdovi.

Kontaktní osoba:

Ing. Adam Cieślar
+420 736 517 884
adas.cieslar@gmail.com

Farář senior Karol Kulisz – duchovní otec pokolení

Farář senior Karol Kulisz byl evangelickým duchovním, zakladatelem diakonie na území Těšínského Slezska a zakladatelem ženského Diakonátu Eben-Ezer v Dzięgielowě. V době 2. světové války vězněn a umučen v koncentračním táboře v Buchenwaldu.

Na památku 150. výročí narození faráře Karola Kulisze, jakož i k 100. výročí založení Diakonátu Eben-Ezer v Dzięgielowě uspořádal Hornoslezský Panteon v Katovicích (PL) výstavu k uctění památky tohoto významného duchovního, která je zasvěcená jeho životu a široké činnosti společenské a pastorační.

Tuto výstavu můžete do 15. června 2024 shlédnout v knihovně Slezské diakonie v Českém Těšíně každé pondělí v 9.00-12.00 a středu v 12.00-16.00, nebo po dohodě i v jiném termínu.