Panely v Muzeum protestantismu Diakonického vzdělavacího centra Vladislava Santariuse

Připravil Ing. arch. Karel Cieślar

Diakonie: historické začátky

Probuzenecké misíjní hnutí za totality