Hereditas v roce 2017

Pracovní setkání členů SPSD pro přípravu společného setkání se členy výboru VERITAS, toto setkání se uskutečnilo 24. 1. 2017.

Dne 4. 2. 2017 proběhla společná jednání, prezentace a ukázky práce ve zkoumání historie české reformace členy výboru VERITAS. Naším hostům jsme připravili exkurze v muzeu Jiřího Třanovského v Třanovicích, v Muzeu protestantismu na Těšínském Slezsku a na dalších památných místech v Cieszynie.

Dne 14. 3. 2017 byla svolána volební konference. Byli zvoleni tři členové a rovněž statutární zástupci Rady společenství Hereditas, a to: Lumír Svoboda, Česlav Santarius a Karla Glosová. Ti si zvolili za svého předsedu Lumíra Svobodu. Místopředsedou byl zvolen Česlav Santarius. Adam Cieslar byl zvolen jako náhradník do Rady spolku HEREDITAS z. s. Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni Žofie Buryjanová, Gustav Hlawiczka a Edward Mitręga. Ti si ze svého středu vybrali za předsedu Žofii Buryjanovou.

Ke dni 6. 6. 2017 byl na Krajském soudě v Ostravě proveden zápis v registru z původní organizace Sdružení přátel Slezské diakonie na Historickou společnost HEREDITAS z. s.

První řádná konference Historické společnosti HEREDITAS z. s. byla svolána 21. 11. 2017 v sídle naší společnosti.

Hereditas v roce 2016

Ještě jako členové SPSD se scházíme a připravujeme přeregistraci. První pracovní setkání s právníkem se uskutečnilo 23. 2. 2016 v Českém Těšíně. Dne 10. 11. 2016 proběhla Výroční členská konference, kde bylo rozhodnuto o přeregistraci sdružení na Historickou společnost HEREDITAS z. s.