Plán pro rok 2023

1. Zrealizovat výroční konferenci Historické společnosti HEREDITAS z.s..

2. Ustavit vydavatelskou komisi s cílem vydání českého překladu knihy Miroslava Danyśe: „Diakonie v srdci Evropy“ s doplněním životopisů Sen. Karola Kulisze a pastora Vladislava Santariuse.

3. Oslovit další dobrovolníky k službě průvodcovství: v muzeu DVC, lesních kostelích, tolerančních sborech a nám známých pamětních místech.

4. Putování po Lesních kostelích. Vytisknout informační leták: „Protestantská stezka“,
s mapkou významných míst spojených s protestantismem (např. škola a Ježíšův kostel v  Cieszynie, muzeum Třanovského v Třanovicích, lesní kostely a další křesťanské pamětihodnosti, např. místa tajných mládežových táborů za totality. Připravit webové stránky lesních kostelů na české straně Těšínska, vč. mapek a popisek. Zhotovit směrové tabule k lesním kostelům: Godula v Kom. Lhotce, Zakámen v Nýdku a Kostelky v Dolní Lomné.  

5. Uskutečnit tematický výlet nebo zájezd s komentovanými prohlídkami vybraných protestantských památek.

6. Navázat partnerství s PTE – Polskie Towarzystwo Ewangelickie a případně dalšími spolky
s tematikou podobnou společnosti HEREDITAS z.s.

7. Dopracovat expozici o diakonii v muzeum protestantismu DVC; připravit 3 prezentační tabule o vývoji za komunistické totality až do současnosti; umístit tyto prezentace
na webových stránkách Hereditas-zs, příp. i Slezské diakonie.

8. Zřídit knihovnu pro publikace Hereditasu v rámci knihovny SD v DVC.

9. Připomenout veřejnosti významná výročí evangelické církve v roce 2021:
                240 let od tolerančního patentu císaře Josefa II ( 13.10.1781 ),
                160  let od protestantského patentu císaře Františka Josefa I ( 8.5.1861 ),
                100. výročí úmrtí Ks. seniora Franciszka Michejdy ( 12.2.1921 ). 10. Uspořádat v květnu setkání u pamětní desky Karola Kulisze na domu „Betezda“
v Komorní Lhotce.