Plán pro 2020

  • Zrealizovat odbornou konferenci – Rok vděčnosti za svobodu. 30 let sametové revoluce…
  • Oslovit další dobrovolníky k službě průvodcovství: v muzeu DVC, Lesních kostelích, tolerančních sborech a nám známých pamětních místech.
  • Vytisknout informační leták: „Protestantská stezka“, ve kterém by byly srozumitelné popisy s mapkou významných míst spojených s protestantismem, např. škola a kostel Jezusowy v Cieszynie, muzeum Třanovského v Třanovicích, lesní kostely – na Goduli, Rovnici, Zakamen a další křesťanské pamětihodnosti.
  • Uskutečnit tematický výlet nebo zájezd s komentovanými prohlídkami vybraných protestantských památek.
  • Navázat partnerství s podobnými společnostmi typu Hereditas.
  • Nabídnout sborům, školám, seniorům, dorostu a mládeži seznam průvodců po historických a pamětních místech.